Podłogi Świata

  • 1
  • 2

Pomiar wilgotności posadzki

Parametr wilgotności jest niezwykle ważny w przypadku podłóg drewnianych. Wilgotność podłoża powinna wynosić 2 % w przypadku podkładów cementowych i 1,2% w przypadku posadzki anhydrytowej. Drewno także powinno spełniać parametr wilgotności, który nie powinien przekraczać 9%+-2%. Takie parametry gwarantują odpowiednie właściwości materiału i zapobiegają odkształceniom. Należy pamiętać o odpowiedniej wilgotności powietrza w pomieszczeniu z parkietem. Powinno oscylować w granicach 45-60%.

Film "Pomiar wilgotności"